Posted by: |

Компания „Лактима“ застана зад поредната благородна инициатива на „Сдружение Азбукари“ – „И най – малкият жест на доброта е ценен“ на 17 декември 2016г. в Университетска болница „Софиямед“. Инициативата е съвместна и с Националния център по трансфузионна хематология за спасяването на човешкия живот чрез доброволно кръводаряване.

Кръводаряването е полезно. То стимулира процес на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма. Кръвта се използва за лечение при пациенти с остри кръвозагуби, причинени от травми, за лечение на тежки изгаряния, при планови и спешни хирургични и акушерски интервенции, при AB0 и Rh несъвместимост на майката и плода, за лечение на злокачествени заболявания, както и за подържане живота на пациенти с различни вродени анемии и хемофилии.

Изграждането на трайно позитивно отношение сред подрастващите и младите хора към доброволното и безвъзмездно кръводаряване ще гарантира бъдещото успешно преодоляване на ситуацията в България, свързана с постоянен недостиг на кръв и кръвни продукти.

Компания „Лактима“ призовава хората, които могат да дарят кръв, да го правят не само по благородни инициативи. Нека бъдем добри не само по Коледа!

 

Comments are closed.