Posted by: |

Изпълнителният директор на „Лактима Балкан“ взе участие в рубриката на онлайн списание „Твоят бизнес“ заедно с други мениджъри, обединени от факта, че всички те вярват, че въпреки трудностите в България може да се прави успешен бизнес.

Comments are closed.